ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ, БЪЛГАРИ!

 

Честит ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Само цитати ще споделим и вяра, че ще създадем по-добро утре за НАШАТА БЪЛГАРИЯ всички заедно!
Вярваме, че ще се опазим от упадъка, безверието, деградацията, оскотяването и апатията!
Вярваме, че утре ще е по-добре!
ВЯРВАМЕ!

Васил Друмев
„Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“

Министър Стоян Омарчевски: „…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Неофит Рилски
„Стига толкоз спавание, що е спала Болгария доволни векове.“

Петко Славейков:
Д“вече що сте спали. Станете! Дойде бъдний ден…“

Дойде бъдний ден!

Ден, в който изборът е важен!

Делата са важни!

Отворените очи са важни!
И простите неща са още по-важни от всякога.
Затова разкажете на детето си хубава БЪЛГАРСКА приказка, покажете му БЪЛГАРСКАТА планина, запознайте го с БЪЛГАРСКАТА народна музика, дайте му корени, дайте му дом, дайте му вяра, дайте му смелост за мечта!
Пазете си ценностите, дома, любовта!
Милейте за нашенското!
Пазете!
И тогава ще се наредят нещата.
ВЪПРЕКИ, а не защото.
Ще се наредят, ако ние, всички заедно си спретнем първо нашите дворчета, нашите къщи, нашите дела, ако подредим нашите, лични приоритети, нашите лични цели, нашите сърца!
Ще стане!
С любов,вяра и здрава работа!
Бог напред и ние след Него!
Да бъде!